Nationaal Parken Nederland.

Verspreid over heel Nederland liggen 20 nationale parken.
Van de kop van Groningen tot aan Limburg.
Deze parken zijn gebieden met een hoge natuurkwaliteit, die toegankelijk zijn en waar er een infrastructuur aanwezig is waarbij de mens van rust en ruimte kan genieten.
En hierbij mag de natuurdoelstelling van het gebied niet geschaad worden.

De Stichting.

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij deze nationale parken.
Deze zijn samen ondergebracht in de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken.
Afgekort SNP.
Deze stichting is in 2005 opgericht om alle organisaties samen te laten werken met het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 12-Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie.
De Stichting SNP biedt een platform waar de verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten en expertise, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

Het canon van de natuur.

De twintig nationale parken vormen in Nederland de canon van de Nederlandse natuur.
Elk nationaal park wordt gekenmerkt door een karakteristiek landschap met bijzonder planten en dieren.
De bijzondere natuur en het vriendelijke karakter voor het publiek maken van de nationale parken parels van de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur.